Zakya El-Tabbaa

Rok narodenia: 2002

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Anglické bilingválne gymnázium FUTURUM (2017 – 2022)
– Filozofická fakulta UK, odbor: Tlmočníctvo a prekladateľstvo – arabský a slovenský jazyk (2022 – …)

Skúsenosti:
– pravidelné opatrovanie 2 chlapcov vo veku 9 mesiacov a 3 roky
– skúsenosti s opatrovaním detí všetkých vekových kategórií v rámci početnej rodiny
– venovanie sa deťom migrantov v rámci tlmočenia
– pravidelné opatrovanie 10mes. dievčatka

Záujmy a schopnosti:
– hudba, umenie a kultúra, športy, cestovanie, varenie, sociálne stretnutia
– arabčina, angličtina, nemčina