Viktória Kovaľová

Rok narodenia: 2000

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Súkromné bilingválne gymnázium Prešov (2016-2021)
– Pedagogická fakulta UK v Bratislave, odbor: Sociálna práca (2022 – …)

Skúsenosti:
– opatrovanie synovcov a neterí vo veku 1-12 rokov
– vedúca v detských letných táboroch
– vedúca skautských schôdzok pre deti od 5 do 7 rokov

Záujmy a schopnosti:
– cestovanie, turistika, dobrovoľníctvo, príroda
– angličtina, španielčina