Viktória Kovaľová

Rok narodenia: 2000

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Súkromné bilingválne gymnázium Prešov (2016-2021)
– Pedagogická fakulta UK v Bratislave, odbor: Sociálna práca (2022 – …)

Skúsenosti:
– opatrovanie synovcov a neterí vo veku 1-12 rokov
– vedúca v detských letných táboroch
– vedúca skautských schôdzok pre deti od 5 do 7 rokov
– pravidelné opatrovanie 1,5r. dievčatka
– pravidelné opatrovanie 6r. dvojičiek (chlapci), pričom jeden má DMO
– pravidelné opatrovanie 3r. chlapca

Záujmy a schopnosti:
– cestovanie, turistika, dobrovoľníctvo, príroda
– angličtina, španielčina