Viktória Matúšová

Rok narodenia: 1999

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica (2014-2018)
– Pedagogická fakulta UK,
odbor: predškolská elementárna pedagogika (2018 – …)

Skúsenosti:
– animátorka na detských letných táboroch
– celodenné nepravidelné opatrovanie 2-ročného dievčatka
– pomoc deťom s prípravou na recitačné a divadelné súťaže
– lektorka výtvarného krúžku v materskej škole
– lektorka dramatického krúžku na základnej škole
– krátkodobé pôsobenie v jasliach
– starostlivosť o deti v rámci rodiny od narodenia

Záujmy a schopnosti:
– absolvovanie literárno-dramatického odboru, jazdectvo na koni, kultúra, literatúra, šport
– angličtina, nemčina

Vodičský preukaz: áno