Viktória Kucherková

Rok narodenia: 2002

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi (jazyková trieda – angličtina) (2017-2021)
– Pedagogická fakulta UK v Bratislave, odbor: Predškolská a elementárna pedagogika (2021 – …)

Skúsenosti:
– vedúca v dennom letnom tábore pre deti od 6 do 11 rokov
– pravidelné opatrovanie 2,5r. chlapčeka
– príležitostné opatrovanie 16-mes. dievčatka
– opatrovanie detí v rámci rodiny a známych od 2 rokov
– absolvovaná prax v materskej škole a školskom klube detí

Záujmy a schopnosti:
– hudba, cestovanie, ručné práce, knihy, šport
– angličtina, nemčina