Viktória Sisáková

Rok narodenia: 2000

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Obchodná akadémia, Humenné (2015-2019)
– Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: učiteľstvo psychológie a pedagogiky (2019- súčasnosť)

Skúsenosti:
– opatrovanie 10-ročného a 2-ročného chlapčeka
– opatrovanie synovca od narodenia
– krátkodobé opatrovanie 3,5r. dievčatka
– stráženie detí v rámci rodiny

Záujmy a schopnosti:
– šport, literatúra, cestovanie, umenie, história
– angličtina, nemčina