Veronika Sedmáková

Rok narodenia: 2000

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium Bilíkova, Bratislava (2012 – 2020)
– Univerzita Komenského v BA, Filozofická fakulta – odbor: psychológia

Skúsenosti:
– pravidelné opatrovanie 7-ročného dievčatka
– pravidelné opatrovanie 5-ročného dievčatka

Záujmy a schopnosti:
– bedminton, hudba, tanec, hra na klavíri
– angličtina, nemčina