Tobiáš Mucha

Rok narodenia: 2003

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium, Kukučínova, Poprad (2014 -2022)
– Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor: Prekladateľstvo anglického a talianskeho jazyka (2022 – …)

Skúsenosti:
– saleziánsky animátor na táboroch, rôznych akciách a stretnutiach
– hotelový animátor v CK Satur
– absolvovaných niekoľko animátorských kurzov
– opatrovanie detí v rámci rodiny od 3 rokov
– pravidelné opatrovanie 2 chlapcov vo veku 3 a 5 rokov

Záujmy a schopnosti:
– turistika, hra na klavíri, kolektívne športy, písanie krátkych scénok a videí
– angličtina, taliančina