Terézia Siváňová

Rok narodenia: 1999

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium Sv. Františka Assiského v Levoči (2014-2018)
– Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: logopédia a liečebná pedagogika (2018 – ….)

Skúsenosti:
– animátorka v detských táboroch a na rôznych podujatiach
– celodenné opatrovanie 4 detí naraz vo veku 5 až 14 rokov
– skúsenosti s opatrovaním detí v rámci rodiny a známych od pár mesiacov
– pravidelné opatrovanie 1r. bilingválneho chlapčeka (angličtina/slovenčina)

Záujmy a schopnosti:
– hra na klavír a husle, spev, tanec, kreslenie, kultúrne podujatia, turistika, čítanie, kreatívne aktivity, móda, fotografovanie
– angličtina, nemčina