Tamara Romanová

Rok narodenia: 1999

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– SPGŠ Levoča, odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (2015-2019)
– Ekonomická univerzita v Bratislave – fakulta podnikového manažmentu (2019- súčasnosť)

Skúsenosti:
– práca s deťmi počas štúdia- v predškolskom a mladšom školskom veku
– pravidelné opatrovanie 2,5r. dievčatka
– pravidelné opatrovanie 2 chlapcov vo veku 3 a 5 rokov
– opatrovanie mladšieho brata od malička

Záujmy a schopnosti:
– cestovanie, šport, práca s ľuďmi
– angličtina, ruština

Vodičský preukaz: nie