Štefánia Orlovská

Rok narodenia: 1997

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium J.F. Rimavského, Levoča (2012-2016)
– Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice (2016- 2018)
– Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Bratislava (2018- súčasnosť)

Skúsenosti:
– výučba anglického jazyka v materskej škole
– opatrovanie 6-mesačného dieťatka
– stráženie detí vo veku 1-8 rokov
– doučovanie: biológia a chémia

Záujmy a schopnosti:
– čítanie, šport, kreslenie
– angličtina, nemčina

Vodičský preukaz: áno