Simona Štefková

Rok narodenia: 1996

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
-Gymnázium M.R.Štefánika (2012-2016)
-Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta (2016-sučasnosť)

Skúsenosti:
-opatrovanie 2 chlapčekov-  jedného od troch mesiacov
do jedného roku, druhého od šiestich mesiacov do roka a pol
-stráženie trojročného dievčatka od jej dvoch mesiacov

Záujmy a schopnosti:
-komunikatívnosť, kreativita
-čítanie kníh, cestovanie

Vodičský preukaz: áno