Sára Mikušková

Rok narodenia: 2002

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– SSOŠ Pedagogická Topoľčany, odbor: učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo (2017-2021)
– Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: špeciálna pedagogika (2021 – ….)

Skúsenosti:
– animátorka v detskom tábore (dobrovoľná činnosť Erko)
– animátorka v hotelovej spoločnosti
– animátorský kurz
– prax v MŠ a ŠKD
– opatrovanie 6r. zdravotne znevýhodneného chlapca so vzácnym genetickým ochorením

Záujmy a schopnosti:
– spev, tanec, hudba, čítanie, šport
– angličtina, ruština, nemčina