Sabína Čilliková

Rok narodenia: 2002

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Škola umeleckého priemyslu Kežmarok, odbor: propagačné výtvarníctvo (2018 – 2022)
– Pedagogická fakulta UK, odbor: Učiteľstvo histórie a výtvarnej edukácie (2021 – …)

Skúsenosti:
– asistentka v dennom letnom tábore v centre voľného času zameranom na kreativitu a rozvíjanie zručnosti pre deti od 9 do 12 rokov
– opatrovanie detí v rámci rodiny a známych od 2 rokov
– pravidelné opatrovanie 2r. dvojičiek – chlapci

Záujmy a schopnosti:
– čítanie, maľba, turistika, návšteva pamiatok, múzeí a galérií
– angličtina