Romana Porvazníková

Rok narodenia: 2003

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium Humenné (2019 – 2023)
– Pedagogická fakulta UK, odbor: Predprimárna a primárna pedagogika (2023 – …)

Skúsenosti:
– opatrovanie detí od predovšetkým od 1,5 roka do 6 rokov
– opatrovanie detí v rámci rodiny od narodenia
– animátorka na akciách (MDD, športové podujatia)
– pravidelné opatrovanie 9-mes. dievčatka

Záujmy a schopnosti:
– čítanie, príroda, kreslenie
– angličtina, ruština