Radka Hilčíková

Rok narodenia: 2001

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium, Park mládeže, Košice (2016-2020)
– Univerzita Komenského BA, Filozofická fakulta, odbor – psychológia (2020 – …)

Skúsenosti:
– opatrovateľka v detskom kútiku, skupina 5-8 detí
– asistentka učiteľa v súkromnej materskej škole Nezbedná stonožka (deti od 2 rokov)
– organizátorka a animátorka na dennom detskom tábore pre deti od 7 do 12 rokov
– pravidelné opatrovanie dievčatka od jeho 1,5 roka
– pravidelné opatrovanie 2-ročného dievčatka
– pravidelné opatrovanie 2 dievčatiek vo veku 1 a 4 roky

Záujmy a schopnosti:
– literatúra rôznych žánrov, kultúra, šport, príroda, túry, dobrovoľníctvo a ekológia
– angličtina, španielčina