Pavlína Bednáriková

Rok narodenia: 2000

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Stredná odborná škola pedagogická, pedagogické lýceum (asistent učiteľa) (2016 – 2020)
– Pedagogická fakulta UK, odbor: Predškolská a elementárna pedagogika (2020 – 2023)
– Pedagogická fakulta UK, odbor: Učiteľstvo primárneho vzdelávania (2023 – …)

Skúsenosti:
– učiteľka v materskej škole City Baby Care (20detí)
– učiteľka v súkromnej materskej škole Pramienok (14 detí)
– starostlivosť o 9r. brata
– pravidelné opatrovanie 2r. dvojičiek – chlapci

Záujmy a schopnosti:
– korčuľovanie, plávanie, cestovanie, pečenie koláčov, práca s deťmi
– angličtina