Paulína Bán

Rok narodenia: 2002

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Stredná odborná škola pedagogická v Bratislavea (2017- súčasnosť)

Skúsenosti:
– učiteľka v materskej škole – deti vo veku 2.5-4 roky
– lektorka tanečného krúžku pre deti
– animátorka na detských oslavách
– opatrovanie 5-ročného dievčatka
– stráženie 3-ročného chlapčeka a 7-ročného dievčatka

Záujmy a schopnosti:
– tanec, spev, prechádzky v prírode, šport, gitara, flauta
– angličtina