Nina Šuňalová

Rok narodenia: 2002

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– SSOŠ Pedagogická Topoľčany, odbor: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (2017-2021)
– Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Špeciálna pedagogika (2021 – ….)

Skúsenosti:
– prax v MŠ a ŠKD
– animátorka v pastoračnom centre
– pravidelné opatrovanie 5r. dievčatka

Záujmy a schopnosti:
– spev, čítanie kníh, turistika, umenie, varenie, šport (plávanie, lyžovanie, cyklistika, bedminton)
– angličtina, nemčina, ruština