Miriam Krišandová

Rok narodenia: 2001

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium Kukučínova ul., Poprad (2016 – 2021)
– Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: predškolská a elementárna pedagogika (2020 – ….)

Skúsenosti:
– úspešne absolvovaný akreditovaný vzdelávací program Animátorska škola
– dobrovoľnícka činnosť s deťmi a mládežou vo farnosti Poprad
– opatrovanie členov rodiny (súrodenci, bratranci, sesternice) od narodenia
– pravidelné opatrovanie 7-mes. dievčatka

Záujmy a schopnosti:
– hudba, knihy, turistika
– angličtina