Michaela Tomčáková

Rok narodenia: 1997

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Stredná Pedagogická škola, Levoča: Učiteľstvo v materskej škole a vychovávateľstvo (2011-2016)
– Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: predškolská a elementárna pedagogika (2016- súčasnosť)

Skúsenosti:
– Starostlivosť a výchova detí od 2-10 rokov (od roku 2016)
– Súkromná Materská škola / Učiteľka- starostlivosť o deti od 1-5 rokov (2017-2018)
– Výchova a vzdelávanie detí v školskom klube

Záujmy a schopnosti:
– šport, flauta, cestovanie, gitara, tanec
– komunikatívnosť, pozitívny vzťah k deťom a zvieratám
– angličtina

Vodičský preukaz: áno