Martina Bateľová

Rok narodenia: 2001

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium Viliama Paulínyho-Tótha v Martine (2017-2021)
– Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, odbor: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – matematika a telesnej výchovy (2021 – …)

Skúsenosti:
– animátorka v detských letných táboroch Twistovo a Boomerang
– pomocná učiteľka v detských jasliach
– pravidelné opatrovanie 1,5r. dievčatka

Záujmy a schopnosti:
– cestovanie, šport, hudba
– angličtina, nemčina