Marta Mačutková

Rok narodenia: 1996

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Stredná Pedagogická škola v Levoči, Odbor: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (2011-2015)
– Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Odbor: Predškolská a elementárna pedagogika (2015-2018)
– Univerzita Komenského v Bratislava, Pedagogická Fakulta (2018- súčasnosť)
– Základná umelecká škola Janka Silana, Hudobný odbor: Hra na klavíri

Skúsenosti:
– Tralaland, prvá detská prázdninová republika: škola v prírode, animátorka
– Centrum voľného času Poprad: prímestský tábor Pohoda, inštruktorka
– ADC College, Londýn: 2 týždne prax v materskej škole: Harmony Nursery
– opatrovanie 8-ročného chlapčeka
– pravidelné opatrovanie 3-ročného chlapčeka

Záujmy a schopnosti:
– hra na klavíri, gitare a flaute (základná úroveň),  turistika, bicyklovanie
– angličtina

Vodičský preukaz: áno

Referencie:
(Martina Č., 05.04.2019): Marta je veľmi priateľská, komunikatívna a kreatívna. Našu dcéru vždy zaujme novými aktivitami a spríjemni jej čas. Môžem sa na ňu spoľahnúť, či už je s dcérou doma alebo ju vezme von. Zabezpečí všetko, o čo ju požiadam. Na jednej strane ju dcéra rešpektuje a na druhej strane ju berie ako kamarátku a teší sa na jej spoločnosť.