Mária Krettová

Rok narodenia: 2003

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium Kukučínova, Poprad (2018 – 2022)
– Lekárska fakulta UK, odbor: všeobecné lekárstvo (2022 – …)

Skúsenosti:
– hotelový animátor CK Satur – celodenný animátor pre deti od 3 do 15 rokov
– saleziánsky animátor na pobytových a prímestských táboroch
– opatrovanie detí v rámci rodiny od 2 rokov
– starostlivosť odmalička o 11 rokov mladšiu sestru
– opatrovanie a doprovod na krúžok 8r. chlapca

Záujmy a schopnosti:
– šport, turistika, hra na klavír, čítanie kníh
– angličtina, španielčina