Mária Skurčáková

Rok narodenia: 1998

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo (2013-2017)
– Prírodovedecká fakulta UK,
odbor: učiteľstvo biológie a geografie (2017 – 2018)
– Filozofická fakulta UK, odbor: psychológia (2018 – …)

Skúsenosti:
– starostlivosť o 8-ročnú sestru
– animátorka voľného času v detskom kútiku v Poluse
– vedúca vo folklórnom súbore pre deti do 10 rokov
– krátkodobé opatrovanie 14-mes. dievčatka
– opatrovanie 3,5r. dvojičiek (jedno má DMO) počas celých letných prázdnin
– pravidelné opatrovanie netere od narodenia
– pravidelné celodenné opatrovanie 1r. chlapčeka

Záujmy a schopnosti:
– hra na husle, čítanie kníh, bicyklovanie, behanie, PC hry
– angličtina, ruština