Lucia Matysová

Rok narodenia: 2000

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– SOŠ pedagogická Prešov – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (2016 -2020)
– Pedagogická fakulta UK v Bratislave, odbor: Predškolská a elementárna pedagogika (2021 – …)

Skúsenosti:
– skúsenosti s opatrovaním detí v rámci rodiny a známych od narodenia
– súvislá prax v materskej škole (deti vo veku 3 až 6 rokov)
– vedenie detských táborov
– animátorka v detskom kútiku

Záujmy a schopnosti:
– hudba, čítanie, maľovanie, divadlo, spev, fotenie
– angličtina