Lucia Ohrisková

Rok narodenia: 1995

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– (2010-2014) Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda
– (2015-súčasnosť) Univerzita Komentského v Bratislave;
Pedagogická fakulta; odbor: špeciálna pedagogika
(špeciálno-pedagogické poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých)

Skúsenosti:
– pravidelné opatrovanie 3,5-ročneho chlapca s autizmom a jeho 2-ročneho brata
– pravidelné opatrovanie 5-ročneho chlapca s DMO a jeho 3-ročnej sestry
– dobrovoľnícko v detskom domove
– animátorka v detských táboroch
– organizátorka detských osláv
– pravidelné opatrovanie 5-ročného dievčatka a jej 9-ročného brata
– skúsenosti s opatrovaním detí od pár mesiacov

Záujmy a schopnosti:
– anglický jazyk, nemecký jazyk
– prax s deťmi s poruchami správania a učenia, prax v ŠKD
– spolupráca s občianskymi združeniami a účasť na rôznych podujatiach
-práca s deťmi v detských letných táboroch

Vodičský preukaz: áno