Laura Kollerová

Rok narodenia: 1999

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium Sv. Uršule, Bratislava (2011 – 2019)
– Filozofická fakulta UK, odbor: politológia (2019 – 2020)
– Pedagogická fakulta UK, odbor: dejepis a občianska náuka (2020 – …)

Skúsenosti:
– pravidelné opatrovanie 2 dievčat vo veku 2 a 4 roky
– pravidelné opatrovanie 3-ročného chlapca
– pravidelné opatrovanie 5-ročného chlapca a 2-ročného dievčatka
– príležitostné opatrovanie 2-ročného dievčatka
– doučovanie angličtiny žiačky 4.-5. ročníka ZŠ
– doučovanie angličtiny žiaka 5. ročníka

Záujmy a schopnosti:
– cestovanie, spoznávanie nových kultúr, história
– angličtina, nemčina