Kristína Kyjacová

Rok narodenia: 1999

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
-Stredná zdravotnícka škola Celestíny  Šimurkovej v Trenčíne (2014-2018)
– Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (2018- súčasnosť)

Skúsenosti:
– zdravotnícka prax na detskom oddelení
– animátorka detí prveho stupňa základnej školy
– staranie sa o detí v rámci rodiny

Záujmy a schopnosti:
-hra na flautu, saxofón, spev, turistiku ,bicyklovanie, pečenie
-angličtina

Vodičský preukaz: áno