Karolína Lojeková

Rok narodenia: 1999

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Osemročné gymnázium D. Tatarku v Poprade (2010-2018)
– Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor: psychológia (2018 – …)

Skúsenosti:
– výpomoc v dennom detskom letnom tábore
– starostlivosť o 7-ročnú sestru od narodenia
– opatrovanie detí v škôlkarskom veku v rámci rodiny a známych

Záujmy a schopnosti:
– príroda, divadlo, čítanie kníh
– angličtina, nemčina