Janka Kozoňová

Rok narodenia: 1999

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium Tvrdošín
(2010-2018)
– Národohospodárska fakulta (Ekonomická univerzita)
a Univerzita Komenského (Právnická fakulta),
Bratislava
Ekonómia a Právo (2018- súčasnosť)

Skúsenosti:
– animátorka na detskom tábore: Cesta Chleba v Zuberci. Výpomoc s deťmi, s aktivitami, s
prípravou a organizáciou
– opatrovanie detí vo veku 3 až 6 rokov
– doučovanie matematiky žiakov 2. stupňa základnej školy

Záujmy a schopnosti:
– cestovanie, turistika, šport, fotografovanie
– angličtina, poľština, francúzština

Vodičský preukaz: áno

S