Henrieta Harcsová

Rok narodenia: 1998

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
-Evanjelické lýceum, Bilingválne gymnázium, Bratislava (2012-2017)
– Tecumseh high school, Michigan, US, Stredoškolský výmenný pobyt (2015-2016)
– Ekonomická univerzita (Univerzita Komenského), odbor: podnikanie v cestovnom ruchu a službách,
Bratislava (2017- súčasnosť)

Skúsenosti:
– opatrovanie 2-ročného dievčatka a 1.5-ročného chlapčka
– pravidelné krátkodobé stráženie 10-15 detí v USA vo veku 2-12 rokov
– lektorka angličtiny pre deti vo veku 4-14 rokov
– pravidelné opatrovanie 4-ročného chlapčeka

Záujmy a schopnosti:
– cestovanie, fotografovanie, volejbal, beh
– angličtina, nemčina

Vodičský preukaz: áno