Erika Kolenčíková

Rok narodenia: 2003

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– SOŠ pedagogická svätej Márie Goretti, Čadca- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (2018-2022)
– Pedagogická fakulta UK v Bratislave, odbor: Predškolská a elementárna pedagogika (2022 – …)

Skúsenosti:
– 4 mladší súrodenci vo veku 4-14 rokov
– súvislá prax v materskej škole (deti vo veku 3 až 6 rokov)
– súvislá prax v školskom klube detí (deti vo veku 6 až 10 rokov)
– pravidelné opatrovanie 1-ročného chlapčeka
– pravidelné opatrovanie 8r. chlapaca a 5r. dievčatka
– pravidelné opatrovanie 8r. dvojičiek – chlapci – pričom jeden má Downov syndróm

Záujmy a schopnosti:
– spev, šport, plávanie, hra na flautu
– angličtina