Ponúkame

doučovanie predmetov základných a stredných škôl (anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, slovenský jazyk, matematika, biológia, fyzika, chémia, geografia, dejepis) pre jednotlivcov a menšie skupiny žiakov (dvoch až piatich), pričom podmienkou je, aby sa žiaci v jednotlivých skupinách navzájom poznali a boli na rovnakej vedomostnej úrovni.

Hodiny

prebiehajú buď priamo u Vás alebo online, to závisí od vzájomnej dohody. Poskytujeme aj prípravy na skúšky a prijímacie pohovory.

Naši doučovatelia a doučovateľky

sú mladí ľudia, väčšinou študenti vysokých škôl, ktorí majú skúsenosti s doučovaním.

V súčasnosti

pôsobíme v Bratislave a jej okolí.

Pre viac informácií

nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na spoluprácu.

Cenník

Individuálne doučovanie 1 žiaka … 12 EUR/hod**

Príplatok za sobotu …. +1 €/hod*
Príplatok za nedeľu …. +2 €/hod*
Príplatok za sviatky …. +2 €/hod*

*Platné od 01.05.2019 vzhľadom k nadobudnutiu účinnosti zmeny Zákonníka práce o príplatkoch za prácu počas víkendov, sviatkov a nocí.
**Cenník platný od 01.07.2021.

Naši doučovatelia na jazyky
(angličtina, francúzština, nemčina, slovenčina)

Naši doučovatelia na ostatné predmety
(matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis)