Beáta Loffayová

Rok narodenia: 1998

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Osemročné gymnázium M.R. Štefánika  NMnV (2008-2012)
– Bilingválne slovensko – španielske gymnázium NMnV (2013- 2018)
– Lekárska fakulta UK v Bratislave (2018- súčasnosť)

Skúsenosti:
– trénerka detí  4 – 6 rokov, Volejbalový klub NMnV
– staranie sa o troch mladších bratov (teraz sú vo veku 6,9 a 12 rokov)
– opatrovanie  4-ročného chlapčeka
– doučovanie: biológia a chémia

Záujmy a schopnosti:
– cestovanie, lyžovanie, čítanie
– angličtina, španielčina

Vodičský preukaz: áno