Barbora Vítková

Rok narodenia: 1999

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium Michala Mislovala Hodžu Liptovský Mikuláš (2015-2019)
– Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2019 – ….)

Skúsenosti:
– animátorka v detskom kútiku v Liptovskom Mikuláši
– animátorka pre CK Slniečko
– animátorka na rôznych podujatiach
– učiteľka anglického jazyka v materskej škole
– opatrovanie detí v rámci rodiny a známych od 5 mesiacov
– dobrovoľníčka pri organizovaní rôznych podujatí pre materské školy
– asistentka na divadelných workshopoch pre deti
– doučovanie anglického jazyka (12-13-ročné deti)

Záujmy a schopnosti:
– čítanie kníh, cvičenie, behanie, kreatívne činnosti (maľovanie na plátno)
– angličtina, nemčina