Barbora Horváthová

Rok narodenia: 2000

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium Leonarda Stockela v Bardejove (2015 – 2019)
– Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Predškolská a elementárna pedagogika (2019 – ….)

Skúsenosti:
– prax v MŠ s deťmi vo veku 2 až 4 roky a v ŠKD s prvákmi
– príležitostné opatrovanie detí rodine a známym vo veku 16 mesiacov až 6 rokov
– pravidelné opatrovanie 1r. dievčatka a 2,5r. chlapca

Záujmy a schopnosti:
– hra na gitaru, kultúra a umenie, literatúra, cestovanie, pečenie, pobyt v prírode
– angličtina, francúzština