Alexandra Dolinajová

Rok narodenia: 2003

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium, Poprad (2019 – 2023)
– Pedagogická fakulta UK, odbor: logopédia (2023 – …)

Skúsenosti:
– opatrovanie detí v rámci rodiny a známych od 2 rokov
– prípravy pre skautské družinovky dievčat od 6 do 13 rokov
– letná animátorka pre deti v Agentúre Papaver – maľovanie na tvár, glitríkové tetovania, výzdoba na akciách pre deti
– pravidelné opatrovanie 2 dievčat vo veku 1,5 a 4 roky

Záujmy a schopnosti:
– tanec , hudba,  tvorivá činnosť, hra na klavíri, fotografovanie, cestovanie
– angličtina, ruština