Radka Dzurišová

Rok narodenia: 1996

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
– Gymnázium Giraltovce (2011-2015)
– Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave, učiteľstvo anglického jazyka
a literatúry (2015 – doteraz)

Skúsenosti:
– opatrovanie 3 ročného dievčatka
– staranie sa o mladšiu sestru
– príležitostné opatrovanie detí v rámci rodiny

Záujmy a schopnosti:
– tvorivé písanie, čítanie kníh, cestovanie,
učenie sa cudzích jazykov
– nemecký jazyk, anglický jazyk, poľský jazyk                         

Vodičský preukaz: áno