Diana Chovancová

Rok narodenia: 1997

Lokalita: Bratislava

Vzdelanie:
-Stredná odborná škola pedagogická ,Levice
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
-Univerzita Komenského v Bratislave, pedagogická fakulta,
Sociálna práca (2017-súčasnosť)

Skúsenosti:
-animátorka voľného času v denných detských táboroch
-opatrovanie dvoch sesterníc, ktoré sú momentálne vo veku 6rokov

Záujmy a schopnosti:
-kultúra, maľovanie, hudba, práca s deťmi, cestovanie, varenie, kreslenie
-angličtina

Vodičský preukaz: áno